Pomoce edukacyjne w metodzie Montessori

wpis w: Edukacja | 0

Pomoce edukacyjne w metodzie Montessori odkrywają niebagatelną rolę. W końcu to przez doświadczanie i przeżywanie dziecko najskuteczniej zdobywa wiedzę o świecie i sobie samym. Rodzice pracujący ze swoimi pociechami właśnie tą metodą wiele czasu i energii poświęcają na znalezienie odpowiednich pomocy edukacyjnych. Na czym właściwie polega ta metoda? Czemu służą pomoce edukacyjne w tej metodzie i czym się wyróżniają?

Na czym polega metoda Montessori?

Maria Montessori była włoską lekarką, która z wielką przenikliwością obserwowała swoich najmniejszych pacjentów. Dzięki badaniom oraz niezwykłej intuicji, stworzyła własny system wychowawczy, uwzględniający naturalne skłonności i pragnienia dzieci. Sformułowana przez nią innowacyjna metoda wymyka się schematom skonwencjonalizowanego modelu szkoły pruskiej, obowiązującego w polskim systemie edukacji do dziś. Metoda Montessori jest innowacyjna, charakteryzująca się dbałością o wszechstronny rozwój wychowanka. Montessori wyraźnie sprzeciwiała się tradycyjnemu nauczaniu, umieszczającemu ucznia w szkolnej ławie i traktującemu go jako przedmiot edukacji, a nie jej podmiot.

W metodzie Montessori ważne są cechy osobowe ucznia, jego indywidualne zainteresowania, potrzeby i pragnienia. To nie nauczyciel/rodzic narzuca pewien program, który należy zrealizować, wymuszając określone działania na wychowanku. Dziecko, w zależności od możliwości, jakimi dysponuje, podejmuje decyzje o tym, czym się zajmie. Meritum nauczania w tej metodzie stanowi przekazywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczanie, wielokrotne próbowanie, dotykanie. Pomocą edukacyjną dla najmniejszych dzieci są tablice sensoryczne, np. zawierające różne rodzaje zasuwek i zamków. Manipulując nimi, wychowanek przygotowuje się do  funkcjonowania w życiu codziennym, a także doskonali motorykę małą. Uczenie się o gatunkach zwierząt następuje na podstawie jak najbardziej realistycznych figurek zwierząt. Popularne są także drewniane puzzle, różnego rodzaju instrumenty muzyczne czy pudełka do sortowania brył geometrycznych.pomoce dydaktyczne Liger

Dlaczego warto tę metodę pracy z dziećmi

Rodzice, którzy pracują z dziećmi metodą Montessori, na pewno przyznają, że pomoce edukacyjne ich pociech różnią się od tych standardowych. Czym? Przede wszystkim są wykonane z naturalnych materiałów – najczęściej z drewna. Nie mają jaskrawych, neonowych kolorów. Nie świecą, nie mówią, ani nawet nie grają melodii. Są jak najprostsze. Dlaczego właśnie takie, skoro współcześnie rynek oferuje tyle interaktywnych, migoczących i wchodzących w reakcję z dzieckiem pomocy edukacyjnych? Pomoce stosowane w metodzie Montessori nie rozpraszają dziecka niepotrzebnie. Uwrażliwiają wychowanka na potrzebę piękna, klasycznej estetyki, ładu. Dzięki swojej prostocie nie przyczyniają się do przebodźcowania ucznia. Przy codziennym nadmiarze informacji i wrażeń jest to niezwykle istotne w procesie edukacji.

Mimo że metoda Montessori ma już kilkadziesiąt lat, wciąż nie jest jeszcze tak popularna. Można korzystać z niej całościowo lub inspirować się elementami i włączać je do codziennej zabawy z pociechą. Na pewno metoda ta jest zgodna ze współczesną wiedzą psychopedagogiczną na temat dziecka. Trzeba przyznać, że Maria Montessori w myśleniu o edukacji i wychowaniu wyprzedziła własną epokę.